Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Kolorowy pasek

Kierowanie do DPS

 

Zespół Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych - kierowanie do Domów Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Ośrodek Interwencji Kryzysowej , ul. Boryńska 13    tel. 32 43 57840 wew. 22  lub 32 43 53 072 wew. 22

 

Dla kogo DPS?

Zgodnie z art. 54 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r (t.j. Dz. U. z 2017 r.              poz. 1769 z późn. zm.)
"Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej... "

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Jak starać się o miejsce w DPS?

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie :

 1. pisemnego wnioskuosoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach lub korespondencyjnie na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach, ul. Ks. Przemysława 2,  44-240 Żory
 2. rodzinnego wywiadu środowiskowegoprzeprowadzonego przez pracownika socjalnego                     w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę.

Do pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie dołącza się :

 1. kserokopię decyzji organu emerytalno-rentowego,
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy do wglądu,
 3. pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie oraz pisemną zgodę na potrącanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,                       a w przypadku braku zgody osoby postanowienie Sądu o umieszczeniu "bez zgody"
 4. oświadczenie o stanie majątkowym,
 5. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 6. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze wskazaniem typu domu
 7. opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,
 8. inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego w trakcie przeprowadzanego wywiadu środowiskowego

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez ośrodek pomocy społecznej, komplet dokumentów wraz z decyzją kierującą do DPS przesyłany jest do właściwych PCPR, MOPS, który - w przypadku posiadania wolnych miejsc we wnioskowanej placówce - wydaje decyzję                           o umieszczeniu osoby zainteresowanej w danym domu pomocy. W przypadku braku miejsc, wnioskodawca/-czyni wpisywany/-a jest do rejestru osób oczekujących na miejsce w domu pomocy społecznej i informowany/-a o przewidywanym okresie oczekiwania na zwolnienie się miejsca.

 

 

Opłata za pobyt w DPS

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.Każdy dom pomocy społecznej ogłasza swój miesięczny koszt utrzymania na dany rok, który ogłasza w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Decyzję o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej kierujący daną osobę do  tego typu placówki.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka.
  Mieszkaniec domu wnosi nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.
 2. małżonek zstępni przed wstępnymi
  W przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium.
  W przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
  Kierownik ośrodka pomocy społecznej ustala w drodze umowy z małżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi mieszkańca domu wysokość wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego mieszkańca w domu pomocy społecznej.
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej- w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu, jego małżonka i zstępnych przed wstępnymi.


Jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1769 późniejszymi zmianami)

Metadane

Źródło informacji:Mariola Wilczek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Przybyła
Data wprowadzenia:2018-07-05 14:55:04
Opublikował:Robert Przybyła
Data publikacji:2018-07-05 14:57:08
Ostatnia zmiana:2018-10-29 09:30:23
Ilość wyświetleń:244

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij