Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje
    Adres (1)
    Placówki (0)
        Noclegownia (1)
        Świetlica Noclegowni (1)
        Świetlica dla dzieci (1)
        Schronisko (1)
        Ośrodek Interwencji Kryzysowej (1)
    Punkty terenowe (1)
    Kierownictwo (0)
        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Świetlica dla dzieci (1)
    Godziny urzędowania (0)
        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (1)
        I Z-ca Dyrektora (1)
        Kasa (1)
    Aktualności (3)
        Archiwum (1)
    Ochrona danych osobowych ważne! (2)
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (2)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
    Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (1)
    Podstawa prawna działania Ośrodka (1)
    Statut (5)
    Regulaminy organizacyjne (0)
        Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach (2)
        Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach (1)
        Regulamin Noclegowni i Świetlicy Noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach (1)
        Regulamin organizacyjny Schroniska Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach (1)
        Regulamin Świetlicy dla Dzieci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach (1)
        Archiwum (0)
            Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach 2015 (1)
            Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach (1)
            Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach (1)
            Regulamin Noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach (1)
    Zamówienia Publiczne (0)
        Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy miejskiej Żory w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 nowe (1)
        Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych MOPS w Żorach w 2019roku (2)
        Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych MOPS w Żorach (2)
        Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. (2)
        Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych MOPS w Żorach (2)
        Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych MOPS w Żorach - wsparcie logopedyczne (1)
        Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych MOPS w Żorach (1)
        Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych MOPS w Żorach (2)
        Archiwum (1)
            ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.09.2008r. (1)
            ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.09.2008r. (1)
            ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.10.2008r. (1)
            ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.10.2008r. (1)
            Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych MOPS w Żorach (2)
            ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę prawną z dnia 15.01.2009r. (1)
    Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (0)
        2004 rok (1)
        2005 rok (1)
        2006 rok (1)
        2007 rok (1)
        2008 rok (0)
            protokół kontroli sanitarnej z dnia 24.10.2008r (1)
        2009 rok (1)
        2010 rok (1)
        2011 rok (1)
        2013 rok (1)
        2014 rok (2)
        2015 rok (6)
        2016 rok (5)
        2017 rok (1)
    Realizowane programy (1)
        Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żory na lata 2014 - 2020 (1)
        Archiwum (0)
            „Internet w każdym domu…” w Żorach (1)
            Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2017 (1)
            Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żory na lata 2007 - 2013 (1)
        Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2020 (1)
    Sposób załatwiania spraw (1)
    Sprawozdawczość (0)
        Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej za 2016 rok (1)
        Sprawozdanie merytoryczne z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2016 (1)
        Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 (1)
        Sprawozdanie MPiPS-03 za rok 2016 (1)
        Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach za 2015 rok (1)
        Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej za 2015 rok (1)
        Sprawozdanie merytoryczne z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2015 (1)
        Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015 (1)
        Sprawozdanie MPiPS-03 za rok 2015 (1)
        archiwum (1)
            Sprawozdanie MPiPS-03 za rok 2013 (1)
            Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach za 2013 rok (1)
            Sprawozdanie MPiPS-03 za rok 2012 (1)
            Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach za 2012 rok (1)
            Sprawozdanie MPiPS-03 za rok 2011 (1)
            Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach za 2011 rok (1)
            Sprawozdanie MPiPS-03 za rok 2010 (1)
            Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach za 2014 rok (1)
            sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON (1)
            Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach za 2010 rok (1)
            Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej za 2014 rok (1)
            Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010r (1)
            Sprawozdanie merytoryczne z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2014 (1)
            sprawozdanie MPiPS-03 za rok 2009 (1)
            Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej za 2013 rok (1)
            Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2014 (1)
            Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach za 2008 rok (1)
            Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach za 2009 rok (1)
            Sprawozdanie merytoryczne z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2013 rok (1)
            Sprawozdanie MPiPS-03 za rok 2014 (1)
    Archiwum (0)
        Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (0)
            realizacja Projektu Systemowego w 2008r. pt. (1)
        Miejski Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2006-2010 (1)
        Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na Lata 2008- 2010 (1)

Konsultacje aktu prawa miejscowego
    Ogłoszenie Prezydenta Miasta Żory z dnia 12.02.2016 (2)
    Ogłoszenie Prezydenta Miasta Żory z dnia 09.02.2016r. (2)
    Archiwum (0)
        Ogłoszenie Prezydenta Miasta Żory z dn 29.11.2013r (2)
        Ogłoszenie Prezydenta Miasta Żory z dn 15.03.2012r (1)
        Ogłoszenie Prezydenta Miasta Żory z dnia 06.11.2015r. (1)
        Ogłoszenie Prezydenta Miasta Żory z dn 18.01.2012r (1)
        Ogłoszenie Prezydenta Miasta Żory z dn 11.03.2014r (2)
        Ogłoszenie Prezydenta Miasta Żory z dn 20.10.2010r (1)

Nabory i konkursy
    Nabór na stanowisko inspektora ochronych danych, inspektora (1)
    Rekrutacja na stanowisko opiekun w noclegowni i schronisku nowe (1)
    Rekrutacja na stanowisko pomocy administracyjnej (1)
    Nabór osób chętnych do pracy na umowę - zlecenie (3)
    Rekrutacja na stanowisko pomocy administracyjnej (1)
    Nabór osób chętnych do prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Żor (2)
    Ogłoszenia (2)
    Archiwum (0)
        Nabór na stanowisko referenta (3)
        Nabór na stanowisko asystenta rodziny - projekt (3)
        Nabór na stanowisko referenta ds. księgowości (3)
        Nabór na stanowisko asystenta rodziny - projekt (3)
        Nabór na stanowisko referenta (3)
        Nabór na stanowisko asystenta rodziny - projekt (4)
        Nabór na stanowiska asystenta rodziny - projekt (3)
        Nabór na stanowisko inspektora - koordynatora projektu (4)
        Nabór na stanowisko referenta ds. dps (3)
        Nabór na stanowisko młodszego asystenta rodziny (1)
        Nabór na stanowisko referenta (2)
        Nabór na stanowisko asystenta rodziny (1)
        Nabór na stanowisko referenta (2)
        Nabór na stanowisko opiekuna (1)
        Nabór na stanowisko referenta (3)
        Nabór na stanowiska referenta (3)
        Nabór na stanowisko asystenta rodziny (2)
        Nabór na stanowisko referenta (3)
        Nabór na stanowiska urzędnicze 2014 (0)
            Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - Księgowy/-a w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach (1)
            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowy/-a w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach (1)
            Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referenta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach (1)
            Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta (1)
            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych (1)
            Kwestionariusz osobowy z załącznikiem (1)
            archiwum (0)
                Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach (1)
                wyniki naboru na stanowisko głównego księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach (1)
                Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach (1)
                wyniki naboru na stanowisko informatyka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach (1)
                Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach (1)
                Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze (1)
                Wyniki naboru na stanowiska informatyka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach (1)
                Służba przygotowawcza (1)
                Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach - Starsza księgowa (1)
                Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na stanowisko starszej księgowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach (1)
                Wyniki naboru na stanowisko starszej księgowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach (1)
        Nabór na 7 stanowisk referenta (3)
        Nabór na stanowisko referenta (3)
        Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w roku 2010 (1)
        Nabór na stanowiska urzędnicze 2015 (0)
            Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych (3)
        II Nabór na stanowisko referenta (3)
        Nabór na stanowisko referenta ds. płac (3)
        Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2010 roku (1)
        Nabór na stanowisko psychologa (1)
        Nabór na stanowisko referenta (3)
        Nabór osób chętnych do prowadzenia programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Żor (1)
        Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2009 roku (1)
        Ponowny nabór na stanowisko „ASYSTENT RODZINY” (1)
        Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów. (1)
        Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2008 roku (1)
        Warsztaty i spotkania indywidualne z psychologiem. (1)
    kwestionariusz osobowy (1)

Rodziny Zastępcze
    Ogłoszenia dla rodzin zastępczych (1)
    Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany (1)
    Archiwum (0)
        RODZINA ZASTĘPCZA PILNIE POSZUKIWANA !!! (1)

Osoby starsze i niepełnosprawne
    Kierowanie do DPS (1)
    Rehabilitacja społeczna (6)
        Realizowane zadania (0)
            Aktywny Samorząd 2018 nowe (1)
            Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2020 (1)
            Aktywny Samorząd 2017 (2)
            Archiwum (0)
                Aktywny Samorząd 2015 (1)
                informacja o zadaniach z zakresu rehabilitacji społecznej - 2015 rok (1)
                informacja o zadaniach z zakresu rehabilitacji społecznej - 2013 rok (0)
                Aktywny Samorząd 2014 NABÓR WNIOSKÓW (1)
                Aktywny Samorząd 2014 (1)
                Aktywny Samorząd 2013 (2)
                Aktywny Samorząd 2012 (1)
                informacja o zadaniach z zakresu rehabilitacji społecznej - 2016 rok (1)
                Program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu PITAGORAS (1)
                Aktywny Samorząd 2016 (1)
                informacja o zadaniach z zakresu rehabilitacji społecznej - 2014 rok (1)
                Program "PEGAZ 2010" i "Komputer dla HOMERA 2010" (1)
            Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2017 (1)
        Wnioski do pobrania (0)
            Druki wniosków o dofinansowanie z PFRON w 2019 nowe (1)
            Druki wniosków Aktywny samorząd 2018 (1)
            Druki wniosków o dofinansowanie z PFRON w 2018 (1)
            wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (1)
            zaświadczenie o niemożnosci przybycia na komisje lekarską (1)
            wniosek o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej (1)
            zaświadczenie o stanie zdrowia (1)
            Archiwum wniosków (0)
                DRUKI WNIOSKÓW Aktywny Samorząd 2013 (1)
                Druki wniosków o dofinansowanie z PFRON w 2017 (1)
                Druki wniosków o dofinansowanie z PFRON w 2016 (1)
                Druki wniosków o dofinansowanie z PFRON w 2015 (0)
                    wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (1)
                    wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej (1)
                    Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (1)
                    wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (1)
                    wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (1)
                    wniosek o dofinasowanie zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się (1)
                Druki wniosków Aktywny samorząd 2017 (1)
                DRUKI WNIOSKÓW Aktywny Samorząd 2016 (1)
                DRUKI WNIOSKÓW Aktywny Samorząd 2015 (1)
                DRUKI WNIOSKÓW Aktywny Samorząd 2014 (1)
        Ustawy i rozporządzenia (0)
            Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (1)
            Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (1)
            Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (1)
            Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (1)
            UCHWAŁA Nr 494/XLV/10 Rady Miasta Żory (1)
            UCHWAŁA Nr 371/XXX/17 Rady Miasta Żory nowe (1)
            OR.0050.467.2017_MOPS w sprawie zatwierdzenia zasad dofinansowania w 2017r. zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków fiansowych przekazanych z PFRON nowe (1)
        Aktualności (1)
        Archiwum (0)
            ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY OR 357/10Z DNIA 29.03.2010r. (1)
            Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (1)
    Usługi opiekuńcze (1)

Dział Świadczeń Rodzinnych
    Aktualności nowe (9)
        Archiwum (1)
    Formularze do pobrania (0)
        Prośba o wydanie zaświadczenia (1)
        Świadczenia rodzinne (0)
            Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000zł (1)
            Świadczenie wychowawcze (1)
            Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (1)
            Specjalny zasiłek opiekuńczy (1)
            Świadczenie pielęgnacyjne (1)
            Świadczenie rodzicielskie (1)
            Świadczenie "Dobry Start" nowe (1)
            Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego (1)
            Zasiłek pielęgnacyjny (1)
        Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (1)
        Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (1)
    Informacje dodatkowe (1)
        Ustawy (0)
            Świadczenia rodzinne (1)
            Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (1)
            inne (1)
            Kodeks Postępowania Administracyjnego (1)
        Rozporządzenia (0)
            świadczenia rodzinne (5)
            świadczenia z funduszu alimentacyjnego (2)
            inne (1)

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
    Formularze do pobrania (2)
    Informacje dodatkowe nowe (5)
    Archiwum (1)

Dzienny Dom "Senior +"
    Ogłoszenie Prezydenta Miasta Żory w sprawie naboru uczestników do Dziennego Domu "Senior +". (1)
    Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu "Senior +" (1)

Projekty EFS
    Projekt 2018 - 2019 (8)
    Projekt 2016 - 2017 (30)

2017 rok

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij