Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Kolorowy pasek

Ponowny nabór na stanowisko „ASYSTENT RODZINY”

 

NABÓR NA STANOWISKO „ASYSTENT RODZINY”

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach jest realizatorem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nazwa priorytetu: VII Promocja integracji społecznej, nawa działania : 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, nazwa poddziałania: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, tytuł projektu : „Szansa na przyszłość – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób korzystających z pomocy Społecznej w mieście Żory” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej w mieście Żory. Szczegółowymi celami są: zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne możliwości, wzrost umiejętności komunikacyjnych, podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych umożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie, zmniejszenie bierności i apatii oraz powielania negatywnych wzorców, w tym wyuczonej bezradności w rodzinie, wskazania środowiskom osób zagrożonych skutecznych sposobów zmiany sytuacji, wybranie drogi rozwoju, która w przyszłości pozwoli uniknąć niedopasowania do potrzeb rynku pracy.

 

Realizując powyższe zadania Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach ogłasza nabór na stanowisko „ASYSTENT RODZINY”

 

Do obowiązków asystenta rodziny należeć będzie:

  • udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom w wypełnianiu ich zadań,
  • nauka zarządzania budżetem domowym,
  • poprawa komunikacji w rodzinach,
  • nauka poszanowania prywatności każdego z członków rodziny,
  • treningi kompetencji w zakresie prawidłowego wychowywania i opieki nad dziećmi,
  • sporządzanie planów pracy z rodzinami,
  • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań i metod pracy,
  • prowadzenie dokumentacji ( karta czasu pracy, plan pracy, sprawozdania, ankieta )
  • stała współpraca z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach.

Przy sporządzaniu oferty prosimy o uwzględnienie następujących założeń:

- działanie będzie realizowane na podstawie umowy zlecenia,

- pomocą asystenta rodziny planujemy objąć 4 rodziny,

- planujemy zatrudnienie 2 asystentów, każdy winien wypracować 112 godzin,

- czas realizacji zadania planujemy na miesiące czerwiec, lipiec i sierpień 2010r.

- każda rodzina winna wypracować 56 godzin zajęć z asystentem rodziny,

- wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały potrzebne do realizacji ww. zadania.

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe: psychologia, praca socjalna, praca socjalna opiekuńczo-wychowawcza,

pedagogika, resocjalizacja,

- umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy,

- sumienność, terminowość, samodzielność, otwartość na kontakty z ludĽmi,

- staż pracy w zawodzie co najmniej 5 lat,

- dyspozycyjność, ( konieczność realizacji usług w czasie wskazanym przez zleceniodawcę

w przedziale czasowym od godz. 6,oo do 22,oo )

 

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

- ofertę cenową,

- kserokopię dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

- referencje,

- CV,

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy ( dostępny na stronie internetowej www.bip.zory.pl.Dział inne/oferty pracy )

- oświadczenie o niekaralności

 

 

Ofertę cenowa należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Asystent rodziny” oraz nazwą oferenta w siedzibie zamawiającego pokój nr 7, lub przesyłką pocztową lub faksem do dnia 31 maja 2010r. do godz. 15:30.

Informacji szczegółowych udziela Koordynator Projektu – telefon 32 4342412 wew. 11

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2010-04-26 12:45:55
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2010-04-26 12:45:55
Ostatnia zmiana:2010-09-22 10:40:26
Ilość wyświetleń:2449

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij